آموزش وردپرس
خانه / خانه داری / خانه داری زنان از نگاه مردان!!

خانه داری زنان از نگاه مردان!!

خانه داری زنان از نگاه مردان!!

خانه داري و مديريت زن در خانه همواره يکي از جدي ترين آموزه هاي ديني و فرهنگي ما بوده است که منجر به تحکيم و تقويت نهاد خانواده مي شود و زمينه ها و بسترهاي رشد و تعالي جامعه را فراهم مي کند. چه بسيارند زناني که از کار در خارج خانه به بهاي تأمين آرامش خانواده و تربيت فرزندان دست شسته اند و برخي ديگر نيز با وجود کار در بيرون تمام تلاششان اين بوده است که از مسئوليت خطير مادر بودن و همسر بودن غافل نشوند.

در گذشته گزارشي تهيه کرديم که خانه داري و جايگاه آن را از نگاه زنان خانه دار و شاغل بررسي کرديم اکنون اين موضوع را با مردان در ميان گذاشته ايم.

وقتي خانه داري شغل محسوب نمي شود

وقتي ميان مردم مي روي و حرف هايشان را مي شنوي با برداشت هاي جالبي از خانه داري و اينکه آيا مي توان آن را به عنوان يک شغل قلمداد کرد يا خير، مواجه مي شوي.مهرداد مرد ۳۷ساله اي است که سرپرستي خانواده سه نفره اش را برعهده دارد.

وقتي از او در باره شغل خانه داري مي پرسم پاسخ جالبي مي دهد و مي گويد:به هيچ عنوان خانه داري را به عنوان يک شغل قبول ندارم.

در اين شرايط سخت زندگي که مرد به تنهايي نمي تواند از عهده مخارج زندگي بر بيايد دليلي ندارد زن قابليت ها و توانمندي هاي خود را در محيط خانه حبس کند.به عقيده او خانه داري شغل محسوب نمي شود چراکه در قبال آن درآمدي حاصل نمي شود و نمي توان با کار خانه داري بخشي از اقساط و کرايه خانه را پرداخت کرد.

وقتي درباره حساسيت کارهاي خانه به خصوص فراهم کردن محيطي آرام براي تربيت فرزندان صحبت مي کنم با انتقاد مي گويد:خانه داري در پخت و پز، نظافت منزل و ديگر کارهاي خانه خلاصه مي شود و من خود نيز مي توانم پس از رفتن به خانه اين کار ها را انجام دهم.مي ماند تربيت فرزند که خدارا شکر مي توان براي آن برنامه ريزي کرد. چون تا زماني که همسرم سر کار است فرزندم نيز در مهد کودک است و وقتي هم که او تعطيل مي شود مادرش بعد از يکي دو ساعت خودش را به خانه مي رساند و به تربيتش رسيدگي مي کند.

مهرداد مي گويد:اگر خانه داري شغل بود مسئولان برايش حقوق و مزايا تعريف مي کردند.

ترجيح مي دهم همسرم به مشاغل خانگي روي آورد

حسين فرد ديگري است با نظراتي بينابين مهرداد و محمد.

او خانه داري را شغل نمي داند اما وجود آن را پراهميت و تاثير گذار براي دوام خانواده قلمداد مي کند.او مي گويد:خانه داري را شغل نمي دانم چون شغل تعريف خاص خود را دارد و بر اساس تعاريف موجود دولت نيز آن را شغل نمي داند. شغل به کاري گفته مي شود که از قبل آن درآمد زايي شود.

با اين حال راضي به کار کردن همسرم در خارج از خانه نيستم و ترجيح مي دهم همسرم در خانه بماند و به تربيت هرچه بهتر فرزندم بپردازد تا اينکه به خاطر کسب درآمد از تربيت و آينده تنها فرزندمان غافل شود.

وقتي صحبت از شرايط سخت اقتصادي به ميان مي آيد حسين مي گويد:اگر شرايط به قدري برايمان تنگ شودکه مجبور شويم از توانمندي هاي همسرم نيز استفاده کنيم ترجيح مي دهم او کارهايي را انجام دهد که به خروج از منزل نياز نداشته باشد .يا بهتر بگويم ترجيح مي دهم همسرم به مشاغل خانگي مشغول شود.

وظيفه مادري به مراتب ارزشمند تر از کار در بيرون از منزل است

مجيد از کسبه بازار است و از وضع مالي به نسبت مناسبي برخوردار است.وقتي نظرش را درباره دو گزينه خانه داري خانم ها و يا اشتغالشان در بيرون از منزل مي پرسم، با جديت پاسخ مي دهد ،وظيفه مادري به مراتب ارزشمند تر از کار در بيرون از منزل است.ما از نظر مالي مشکلي نداريم و احتياجي به کار کردن همسرم خارج از خانه نيست، اما اگر از وضعيت مالي مناسبي هم برخوردار نبودم حاضر به کار کردن همسرم بيرون از خانه نمي شدم؛ چراکه تربيت فرزندانم دچار مشکل مي شد.کدام مدرسه و معلم مي تواند آداب زندگي را بهتر از مادر به بچه ها آموزش دهد. من ترجيح مي دهم همسرم در خانه باشد و بيشتر از آنکه به فکر کسب درآمد باشد، به تربيت بهتر بچه ها فکر کند.

رسيدگي به کارهاي منزل و تربيت فرزند از پراهميت ترين کارهاست

کماليان مرد ميانسالي ،با چهار فرزند است و به کسب و کار در بازار تهران مشغول است. دوست دارد همسرش خانه دار باشد.

وقتي از اهميت خانه داري مي پرسم مي گويد: خانه داري، رسيدگي به امور منزل و تربيت بچه هاست که از پراهميت ترين و سخت ترين کارهاست. به عقيده من شغل خانه داري از مهم ترين مشاغل جامعه است و بايد از طرف دولت به عنوان يک شغل رسمي شناخته شود و حتي براي آن حقوق نيز در نظر بگيرند.

شما حساب کنيد اگر کار يک زن خانه دار قرار باشد برون سپاري شود چه هزينه هاي سنگيني بر اقتصاد خانواده تحميل مي کند.مثلا اگر قرار باشد کار پخت و پز،نظافت منزل،خريد و تربيت و نگهداري از بچه ها را افراد ديگري انجام دهند، مرد خانواده بايد بيشتر از درآمدش براي اين هزينه ها پرداخت کند.

زن خانه دار با اعمال مديريت اقتصادي در خانه، مي تواند کمک شايسته اي به اقتصاد خانواده کند

ضمن اينکه زن خانه دار با برخي صرفه جويي ها و اعمال مديريت اقتصادي در خانه، مي تواند کمک شايسته اي به اقتصاد خانواده کند و حتي کار او به اندازه يک زن شاغل از نظر اقتصادي براي خانواده مفيد باشد.

ترجيح مي دهم همسرم مدير خانه و خانواده باشد

علي کارمند يک شرکت خصوصي است و بعد از ظهرها هم به عنوان شغل دوم به کار فني در يک کارگاه مشغول است.

او مخالف کار کردن خانم ها خارج از خانه نيست و ترجيح مي دهد همسرش به زندگي رسيدگي کند و مدير خانه و خانواده باشد تا اينکه در بيرون از خانه کار کند. او مي گويد: حاضر است خودش دو شيفت کار کند تا همسرش مجبور نباشد انرژي و زماني را که مي تواند براي سه فرزندش هزينه کند در خارج از خانه صرف کند.

اوکه همسرش مدتي را بيرون از خانه اشتغال داشته است از کار کردن خانم ها بيرون از خانه راضي به نظر نمي رسد و مي گويد:زماني که همسرم بيرون از خانه مشغول به کار بود تمام انرژي اش براي کار بيرون از خانه صرف مي شد و مجبور بوديم دخترمان را به مهد کودک بفرستيم.بعد از مدتي با همفکري هم به اين نتيجه رسيديم که کار کردن او در بيرون از منزل به ضرر آينده بچه هاست و بهتر است وقتش را صرف تربيت بچه ها کند و من به تنهايي وظيفه تامين مخارج خانواده را به عهده بگيرم.

سعيد اورنگ نظر ديگري درباره خانه داري زن ها دارد. او معتقد است زني که در خانه بماند ، نمي تواند با محيط بيرون تعامل داشته باشد و از سوي ديگر نمي تواند در موقعيت هاي سخت مالي همسرش را درک کند.اما اگر زن همپاي همسرش بيرون از خانه کار کند متوجه مي شود که کسب درآمد در جامعه امروز چه مشکلاتي دارد و در نتيجه بيشتر قدر پول را مي داند! ضمن اينکه زن از انجام کارهاي خانه به روزمرگي مي افتد و کم کم دچار افسردگي مي شود ،پس بهتر است بيرون از خانه کار کند و بعد از ظهرها هم به کارهاي خانه برسد.

اگر همسرم شاغل نباشد نمي توانيم از عهده هزينه زندگي برآييم

به سراغ يکي ديگر از سرپرستان خانوار مي روم.حسين مردي ۴۷ساله و پدر دو فرزند دانشجو است. او خانه داري را شغل مي داند ولي ترجيح مي دهد در شرايط فعلي اقتصادي زن نيز در کنار مرد خارج از خانه مشغول به کار باشد.

او مي گويد: در شرايط فعلي اقتصادي که گذران زندگي به تنهايي براي مرد مشکل است بهتر است زن نيز در صورتي که تحصيلات دانشگاهي دارد و توانمند است بيرون از خانه مشغول به کار باشد.درست است که خانه داري شغلي بسيار تاثير گذار است و در آينده فرزندان و تربيت آنها بسيار موثر است اما امروز شرايط به نحوي است که کارکردن زن خارج از محيط خانه لازم به نظر مي رسد؛ به عنوان مثال در زندگي شخصي من اگر همسرم در خارج از خانه شاغل نباشد نمي توانيم از عهده هزينه هاي جاري زندگي و شهريه سنگين دانشگاه فرزندانمان برآييم.

زن خانه دار، مدير داخلي تأثيرگذارترين نهاد اجتماعي است

محمد خانه داري را شغل قلمداد مي کند و زن خانه دار را مدير داخلي کوچک ترين و تاثير گذارترين نهاد اجتماعي يعني خانواده مي داند.او بر اين باور است که زن خانه دار در اصل مسئول پي ريزي ساختار کلي خانواده است و اگر زن در شغل اصلي خود يعني خانه داري مشغول به کار نباشد ساختار کلي و اصلي خانواده در آينده دچار مشکل مي شود و فرزندان به درستي تربيت و وارد اجتماع نخواهند شد.

او که فرزندي يک سال و نيمه دارد از توافق خود و همسرش براي ترک شغل خارج از خانه همسرش تا زمان از آب و گل درآمدن فرزندش مي گويد.

اما در اصل بر اين باور است که اگر شرايط اقتصادي جامعه به نحوي بود که زن مجبور به کار در خارج از خانه نبود و مرد به تنهايي مي توانست از پس مخارج کمرشکن زندگي برآيد هيچ وقت راضي به کار کردن همسرش در خارج از محيط خانه نمي شد.چرا که معتقد است در صورت اشتغال زن خارج از خانه، خانواده روي ريل صنعتي شدن مي افتد و حاصل آن مي شود غذاي فست فودي،بچه مهد کودکي و در نهايت خانواده اي از هم دور افتاده.

همسر محمد که تحصيلات خود را در رشته روانشناسي باليني گذرانده است ،خود نيز اعتقادي به کار در خارج از خانه ندارد و اين کار را ظلم به فرزندش مي داند، با اين حال مجبور است براي کمک به اقتصاد خانواده پس از چند سال، وارد بازار کار شود اما او مديريت خانه را در درجه اول اهميت مي داند.

خانه داری زنان از نگاه مردان!!

درباره ی houra

همچنین ببینید

نگهداری از اجیل

نگهداری از آجیل

نگهداری از آجیل ,آجیل‌های پاک شده، مستعد جذب رطوبت و بو به خود هستند و …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

hejabine - instagram

hejabine - telegram